Pijati, penjuri i teće

Znači, došla kući, ulazin u kužinu. Sve poredano ko u farmaciji. Mislin si u sebi, kakva je sad ovo providenca s nebesa, da ostaviš sve kako ne triba, odeš i nađeš sve kako triba bit.

Točno se pitan, ko je od mojih berekina moguće otiša na kvasinu ili je dobija jedinicu, pa provaje uć u oprost…

Majko draga Isusova, sve je baš lipo.

Penjuri, pijati, kučarini, teće, tavajoli, nigdi ništa šporko za nać. Štrace za pod bile ko snig. Stoje u kantunu posložene ko u kredenci. 

Pitan mlađeg berekina svog, pokušava mi kontreštat na svaku rič.

Pitan starijeg kaže, to ti je majko šta ti želin danas poklonit, ko šta se gariful nekad poklanja.

Pitan čemu sinko kad ništa od toga nisi navika…

Kaže on eto tija san te iznenadit, a nisan dobijo 1, niti pica sa sata. 

Srićon danas ima svega pod e, pa ne mogu dugo lagat. 

Srce mi ka zvonik Svetoga Duje.

Kad čujen breca zvono na kampanelu od Svetoga Nikole, neko je umra.

Bog mu da pokoj duši, a nama na ovom svitu puno pacijence sa onima koji nam čine  ovi život lipšim.  Sitit se triba svega lipoga, šta imamo. Uvik. 

Dok ne dođe ona stara ” finili su mare bali.”

Kampanel – zvonik, teća – lonac, gariful -karanfil, pacijenca – strpljenje, finili su mare bali – prošlo svršeno vrijeme, pijati – tanjuri, penjuri – viljuške, breca – zvoni tužno, isprekidano, picat – markirat sa nastave, neopravdano izostajat, kontreštat – posvađat se, suprotstavljati, tavajol – stolnjak manji, kučarin – žličica za kavu, penjur – viljuška, providenca – providnost, otići na kvasinu – poludjeti, kužina – kuhinja, berekin – dječak na granici s primjerenim ponašanjem. Kampanel – zvonik

Sabrina Pejić

FOTO: Engin Akyurt/ Pexels