Categories AKTUALNO

Novi Pravilnik koji bi trebao spriječiti nasilje u školama upućen na javno savjetovanje

Potaknuta slučajem profesora Franje Dragičevića iz Čakovca, ministrica znanosti i obrazovanja Blaženka Divjak ekspresnom je brzinom donijela prijedlog novog Pravilnika koji bi trebao spriječiti i smanjiti nasilje u osnovnim i srednjim školama. Pravilnik o načinu i obliku provođenja odgojno-obrazovne potpore i stručnoga tretmana učenika u riziku za razvoj problema u ponašanju i učenika s problemima u ponašanju od danas je na javnom savjetovanju i može se pronaći na stranici e-savjetovanja.

Pravilnik predviđa i prevenciju

Ministrica se prije svega dva dana, u ponedjeljak, susrela s predstavnicima Sindikata znanosti, Sindikata hrvatskih učitelja i Nezavisnog sindikata zaposlenih u srednjim školama Hrvatske, predstavnicima Hrvatske udruge ravnatelja osnovnih škola, kao i stručnjacima iz područja psihologije i pedagogije iz Hrvatskoga psihološkog društva, Hrvatske udruge socijalnih pedagoga i Hrvatskoga pedagogijskog društva. Na tom, pripremnom sastanku za izradu Akcijskog plana prevencije nasilja u školama svi su se složili da nasilje nije ničije pravo. Odlučili su zajedno raditi na promjeni pravnog okvira, pripremi edukacije te sustavu podrške za učitelje, učenike i roditelje.

Pravilnik koji je danas upućen na javno savjetovanje tijekom kojeg svatko može dati svoj prijedlog, primjedbu ili kritiku, predviđa dvije vrste potpore učeniku. Radi se o odgojno-obrazovnoj i stručnoj potpori.  Program odgojno-obrazovne potpore izrađuje razrednik uz pomoć stručnoga suradnika škole. Program stručnoga tretmana izrađuje stručnjak educiran za rad s učenicima s problemima u ponašanju, kao što su socijalni pedagog ili psiholog.

Odgojno-obrazovna potpora podrazumijeva pomoć i potporu učeniku u riziku za razvoj problema u ponašanju, dok stručni tretman podrazumijeva mjere potpore učeniku kod kojega su prisutni problemi u ponašanju.

Problemi u ponašanju

Kao problemi u ponašanju navedeni su: kršenje propisanih pravila škole, neprihvatljiv odnos prema školskim obvezama, neprihvatljiv odnos prema imovini i okruženju, nepoštivanje drugih, vrijeđanje dostojanstva druge osobe omalovažavanjem ili širenjem neistina i glasina o drugome učeniku ili radniku škole u fizičkom ili virtualnom okruženju, neprihvatljiv način ostvarenja vršnjačkih odnosa i zalaganja za sebe, kršenje zakonom propisanih normi ponašanja, te ponašanja iz stavka 3.,4.i 5. članka 3. Pravilnika o kriterijima za izricanje pedagoških mjera.

Neprihvatljiva ponašanja na temelju kojih se izriču pedagoške mjere iz toga Pravilnika podijeljena su na: lakša, teža, teška i osobito teška. U lakša primjerice spada prepisivanje ili ometanje nastave pričanjem na satu nakon usmene opomene učitelja, dok u osobito teška spada nasilno ponašanje koje je rezultiralo teškim emocionalnim ili fizičkim posljedicama za drugu osobu ili objavljivanje materijala elektroničkim ili drugim putem, a koji za posljedicu imaju povredu ugleda, časti i dostojanstva druge osobe.

Jelena Oberman

FOTO: Alter